top of page

Pieraksts uz slidošanas nodarbībam un publisku slidošanu: https://forms.gle/imFcz9f2erksxCFJA

Canskate 2 līmenis
Līdzsvars

1. Lukturīši

2. Stārķītis

3. Skujiņa

4. Stārķītis ar ātrumu

Kontrole
1. Bremze

2. Pietupiens atpakaļgaitā

3. Stārķītis atpakaļgaitā

4. Kustība atpakaļgaitā

Veiklība
1. 180 apgriezieni

2. Lecieni 

3. Apgrieziens sakot atmuguriski

4. Apgrieziens 

bottom of page